Martovski remont Termoelektrane u Stanarima

Od danas 8.marta i narednih 10 do 12 dana u Termoelektrani Stanari trajaće remontni zastoj, zbog manjeg remonta, planiran godišnjim planom proizvodnje za 2021. godinu.

Ukupno su predviđena dva remontna zastoja na postrojenju, a osim ovog i jedan duži temeljni remont kotlova i postrojenja.

Martovski remontni radovi će se bazirati na inspekcijama i sanacijama uočenih oštećenja na cijevnom sistemu kotla, redovnim pregledima rotacione opreme, servisu armature u pogonu i preventivnim elektro radovima.

Za potrebe obavljanja remontnih radova angažovan je stručni kadar Termoelektrane Stanari uz asistenciju izvođačkih kompanija iz regiona i određenog broja pomoćnih radnika. Istovremeno sa remontom postrojenja TE odvijaće se i remont sistema dopreme uglja na Rudniku.

Iz kompanije „EFT Rudnik i termoelektrana Stanari“ navode da je ostvarenom proizvodnjom električne energije od 2.010.000 MWh Termoelektrana Stanari i pored izuzetno otežane situacije uzrokovane pojavom virusa korona uspjela, uz manja odstupanja, zajedno sa Rudnikom uspjela ispuniti godišnji plan proizvodnje za 2020. godinu.

Lj. Đ.

Tagovi: