Ombudsman za ljudska prava BiH posjetio Doboj

Ombudsman za ljudska prava BiH LJubinko Mitrović rezgovarao je u Doboju sa predstavnicima Gradske uprave. Razgovarano je o saradnji Gradske uprave sa institucijama ombdusmana u BiH, kao i o predmetima po kojima se postupa.

Nakon sastanka ocijenjeno je da je između Gradske uprave Doboj i institucija ombudsmana u BiH uspostavljen visok stepen saradnje. Kako je rekao Ombudsman za ljudska prava u BiH zadovoljstvo je posjetiti lokalnu zajednicu, kao što je Doboj, gdje ima mali broj predmeta. Ombudsman BiH vodi dvije apelacije koje su građani Doboja podnijeli protiv Gradske uprave, dok su tri u međuvremenu završene. Kako je rečeno nisu u pitanju sistemska kršenja prava, nego pojedinačni predmeti.

-Jedan od predmeta se odnosi na Zakon o slobodi pristupa informacijama. Građanin je tražio određene informacije i ukazali smo danas predstavnicima Gradske upave na obaveze koje po Zakonu o slobodi pristupa informacijama imaju prema građanima. A drugi predmet se odnosi na probleme vezane za vodosnabdijevanje u Mjesnoj zajednici Kotorsko – izjavio je Ljubinko Mitrović, Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Prema riječima zamjenika gradonačelnika Doboja Vlade Blagojevića biće preduzete neophodne mjere da se riješe ovi problemi.

-Za lokalnu zajednicu kao što je Grad Doboj jedna žalba je velika. Međutim, uzimajući u obzir stanje i okolnosti u kome se nalaze i žive građani Doboja i način na koji ostvaruju svoja prava, ovaj broj žabi nije zabrinjavajući. Naravno, mi ćemo učiniti sve da taj broj eliminišemo – rekao je Vlado Blagojević, zamjenik gradonačelnika Doboja.

Kancelarijski dani Ombudsmana za ljudska prava u BiH počeli su od aprila 2017. godine u Doboju, a kancelarija za rad sa građanima smještena je u zgradi Gradske uprave. Pravnici Ombudsmana BiH u Doboj dolaze dva puta mjesečno.

Tagovi: