JZU „Dom zdravlja” Doboj u ponedjeljak 27. maja organizuje predavanje o Lajmskoj bolesti