Zukan Helez za nabavku municije planira dati 156 miliona KM

Ministarstvo odbrane BiH kroz program višegodišnjeg kapitalnog ulaganja za nabavku komunikacione opreme i informacionih tehnologija, municije i minsko eksplozivnih sredstava, te oklopnih vozila i uniformi planira izdvojiti više od 600 miliona maraka.

Nakon što u skladu sa pravilima za izradu pravnih propisa prođu e-konsultacije, Savjetu ministara BiH će biti upućeno ukupno pet odluka o višegodišnjim projektima.

Od ukupnog navedenog iznosa više od 375 miliona KM odnosi se na projekat zanavljanja i modernizacije sistema komande, kontrole, komunikacija i kompjutera (sistemi K4) za period 2024.-2032. godine.

- Realizacijom ovog projekta osiguraće se primjena naprednih komunikacionih i informacionih tehnologija u cilju povećanja sposobnosti MO i Oružanih snaga BiH, da se sistemi komande, kontrole, komunikacija i kompjutera razvijaju i modernizuju i osigura njihov razvoj i modernizacija u skladu sa NATO normama i praksom - navodi se u odluci o zanavljanju i modernizaciji novih sistema K4.

Poslije modernizacije sistema K4, najviše para planira se dati za nabavku municije i minsko eksplozivnih sredstava za popunu rezervi OSBiH. Za to se u periodu od 2023. do 2033. godine planira izdvojiti više od 156 miliona KM.

- Za nabavku oklopnih vozila za laku pješadiju za period od 2023. do 2026. godine planira se izdvojiti 43,1 milion, a za nabavku novih terenskih uniformi za period 2022.-2030. godina planira se izdvojiti 38,9 miliona KM - navodi se u odlukama upućenim Savjetu ministara na odobravanje.

Pored nabrojanog, za projekat nadogradnje platforme sistema elektronskog poslovanja u MO i OSBiH za period 2023.-2025. godine planira se izdvojiti 1,5 miliona KM, piše CAPITAL.ba

Tagovi: