Za asfaltiranje puteva na području Doboja 100.000 KM

Vlada Republike Srpske odobrila je danas sredstva za finansiranje projekta “Asfaltiranje puteva u mjesnim zajednicama Usora, Stanovi, Trnjani i Majevac, na području grada Doboj” iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije, u iznosu od 100.000 KM.

Na današnjoj sjednici u Banjaluci Vlada je iz ovih donatorskih sredstava odobrila i 500.000 KM za finansiranje projekta “Sanacija i rekonstrukcija objekta javne namjene Sokolski dom u Bijeljini”, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose sa javnošću.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta Male olimpijske igre Republike Srpske za školsku 2019/2020. godinu.

Male olimpijske igre Republike Srpske su sastavni dio vaspitno-obrazovnog procesa čija se realizacija ostvaruje kroz rad vannastavnih aktivnosti /sekcija/, a konačna realizacija, kao prikaz učeničkih dostignuća iz oblasti fizičke kulture i sporta, kroz Program Malih olimpijskih igara Republike Srpske.

– Sistem školskih takmičenja daje značajan doprinos razvoju sistema pozitivnih efekata u fizičkom vaspitanju – navodi se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o izradi programa integrisanja BiH u EU, te zadužila predsjedavajuće/zamjenike predsjedavajućih i članove radnih grupa za evropske integracije iz Republike Srpske da aktivno učestvuju u izradi Programa integrisanja BiH u EU, uvažavajući ustavne nadležnosti Republike Srpske.

Ministri su na sjednici prihvatili Informaciju o nacrtu sporazuma o međusobnim pravima i obavezama radi realizacije okvirnog ugovora za nabavku lijeka Remdesivir za tretman pacijenata oboljelih od kovida 19.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na nacrt Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama radi realizacije okvirnog ugovora za nabavku navedenog lijeka, te zadužila ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske da potpiše Sporazum.

Značajnu odredbu Sporazuma čini način raspodjele nabavljenih količina lijeka, jer je predviđeno da se količine lijeka koje dobije BiH dijele primjenom ECDC ključa /ključ Evropskog centra za kontrolu bolesti/, u slučaju da je dobijena količina manja od iskazanih potreba.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva u procijenjenom iznosu od 1.500.000 KM za troškove do kraja 2020. godine za realizaciju ovog sporazuma.

Tagovi: