Vodovod preko tendera traži "ketering", uslov da je "udaljen do 300 metara"

Vodovod a.d Doboj je raspisao tender za nabavku „Usluge keteringa“ vrijedan 100.000 maraka u kom se zahtijeva da ponuđač ima najmanje 12 zaposlenih radnika kao i da je udaljen do 300 metara od prostorija ovog preduzeća.

Uvidom u mapu grada Doboja, vidljivo je da se u radijusu od 300 metara od adrese Vodovda a.d. nalazi samo jedan restoran koji ispunjava ove uslove – Harizma.

Zbog toga je Transparency International u BIH podnio prijavu Agenciji za javne nabavke BiH jer je ugovorni organ na ovakav način ograničio konkurenciju i iz igre izbacio ostale ponuđače. 


Ugovor vrijedan 100.000,00 KM bi se sklapao na period od godinu dana i predviđa pripremu i dostavu 26.000 obroka radnicima preduzeća Vodovod a.d. Doboj.

Kako je precizirano u tenderu, naručene obroke izabrani izvršilac usluga bi bio dužan dostavljati na dogovorena mjesta isporuke svakog radnog dana u periodu od 10,00 – 10,30 časova.

Od ponuđača se traži da može da vrši dostavu na dvije lokacije naručioca kao i da se obroci mogu poslužiti u prostorijama ponuđača, koji mora da raspolaže sa minimalno 120 sjedećih mjesta, najmanje 12 zaposlenih radnika ali i da „udaljenost objekta (restorana) ponuđača treba da bude do 300 m od prostorija naručioca (Kralja Petra I 15 B)“.

Ovako postavljenim uslovima narušeni su opšti principi Zakona o javnim nabavkama, odnosno član 3. koji glasi: „Ugovorni organ dužan je da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju…“.

(dobojski.info)

Tagovi: