Vasiljević: Ukinuti odluku o zakupu Sokolskog doma

Odbornik PDP-a u Skupštini grada Doboj Slobodan Vasiljević, pokrenuo je inicijativu o stavljanju van snage odluke lokalnog parlamenta iz 2018. godine o davanju u zakup objekta Sokolski dom, koji je devastiran u poplavama iz 2014. godine.

U inicijativi koju je dostavio Gradskoj upravi predložio da se poništenje navedene odluke uvrsti u dnevni red na prvoj narednoj sjednici Skupštine grada Doboj.

Vasiljević je izrazio bojazan da bi budući zakupac prilikom neophodne rekonstrukcije objekta, koji je zadužbina kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, narušio izgled zgrade i promijenio njegovu izvornu namjenu.

- Ako sagledamo prethodno iskustvo koje imamo sa rekonstrukcijom Sportske dvorane, koja je umjesto toga srušena do temelja, imam bojazan da bi se to moglo desiti i sa ovim objektom, da bi mogao biti srušen i da bi mogao biti izgrađen sasvim drugi objekat koji bi imao drugu namjenu - istakao je odbornik PDP-a.

Ukazao je i na potrebu da Gradska uprava pristupi izradi projekta rekonstrukcije i sanacije objekta u koordinaciji sa Republičkim zavodom za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Republike Srpske.

- Potrebno je odmah pokrenuti proceduru prema nadležnim institucijama Republike Srpske da se objekat proglasi kulturnim nasljeđem i na takav način se zaštiti od bilo kakve izmjene arhitekture i namjene. Samo na taj način bi objekat mogao da zadrži izgled i spoljašnji i vanjski, i namjenu koju je dobio davne 1935. godine - podvukao je Vasiljević.

On je dostavio i odborničko pitanje dobojskom gradonačelniku Borisu Jeriniću u kojem traži informaciju o trenutnoj fazi realizacije sporazuma iz 2018. godine o regulisanju odnosa grada i JP “Putevi Republike Srpske”, koji se odnosi na izgradnju dva kružna toka na magistralnom putu, na ulazu i izlazu iz Doboja.

(IZVOR: RTV BN)