Ukloniti deponovani materijal i izgrađene objekte na obali Bosne kod Doboja

Organizovana grupa građana pod nayivom „Da se ne ponovi maj 2014“ zatražila je danas od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva za prostorno uređenje, JU „Voda Srpske“, Vodne inspekcije i dobojske Gradske uprave da do kraja maja 2021. godine uklone deponovani materijal i izgrađene objekte sa vodoplavnog područja, da se ne bi ponovio maj 2014. godine i katastrofalne poplave koje su potopile Doboj.

Grupa napominje da su eponovanje materijala i gradnja objekata na vodoplavnom području bili izričito zakonski zabranjeni, iako je u studijama iz 1969. i 2014. godine  ukazano na problem izgrađenih objekata na vodoplavnom području, njihovom uticaju na ugroženost od poplava i potrebu njihovog uklanjanja.

- Iako je njihov uticaj na povećanu ugroženost Doboja od poplava 2014. godine bio nesumnjiv, korumpirani predstavnici JU „Voda Srpske“, Vodne inspekcije i Gradske uprave su prije i poslije poplava 2014. godine dozvoljavali i tolerisali gradnju i deponovanje materijala na vodoplavnom području -navodi se u Saopštenju Grupe.

Prema njihovom istraživanju, od starog željezničkog mosta do izbjegličkog naselja u Barama između minor korita rijeke Bosne i odbrambenog nasipa izgrađeni su objekti i deponovan materijal na preko deset lokacija koji utiču na smanjenje proticajnog profila major korita rijeke Bosne, povećavaju ugroženost Doboja od poplava i prijete da bi se maj 2014. godine mogao ponoviti.

Lj. Đ.

Tagovi: