U Doboju osnovane dvije nove političke partije

U Doboju su osnovane dvije nove političke partije, Re-balans i Nezavisna lista Doboj - Sevlid Hurtić. Predsjednik Re-balansa je Željko Novaković, a druge stranke Sevlid Hurtić.

U Službenom glasniku RS objavljeno je da je stranka Re-balans osnovana 9. marta, a u sudski registar je upisana 6. aprila, sa sjedištem u Vidovdanskoj ulici L7/1.

Kao neki od ciljeva njenog rada navedeni su: uspostavljanje i održavanje vladavine prava i pravne države, potpuna transparentnost javnog sektora, javno vršenje javnih ovlašćenja, uspostavljanje odgovornosti nosilaca javnih funkcija, jednaka prava, uslovi i mogućnosti za sve građane, te smanjenje poreskog opterećenja, veća socijalna prava radnika, kvalitetno obrazovanje, unaprjeđenje položaja mladih, zažtita životne sredine i drugo.

Nezavisna lista Doboj - Sevlid Hurtić osnovana je 7. aprila, a u sudski registar upisana je 27. aprila. Sjedište ove stranke je u Ulici srpskih sokolova 11.

Osnivači su naveli da će se baviti "djelatnostima političkih partija".

Ž. J.