Topić nezakonito poništio tender samo jer je pobijedio Jarićev „Planet Soft“

„Autoputevi Republike Srpske“ poništili su tender za iznajmljivanje fotokopir aparata, nakon što su vidjeli da bi posao, kao najpovoljniji ponuđač, trebalo da dobije „Planet Soft“ u vlasništvu Vedrana Jarića. „Autoputevi“ su nabavku poništili pozivajući se na zaključak Vlade RS o štednji, ali da je obrazloženje nesuvislo pokazalo je obaranje njihove odluke nakon Jarićeve žalbe, saznaje portal CAPITAL.

„Autoputevi RS“ raspisali su 13. maja tender za iznajmljivanje fotokopir aparata na dvije godine. Na tender su se prijavile četiri firme i to ,,Primaprom“, ,,KMC”, ,,Alf-om” i ,,Planet Soft“, a nakon što je utvrđeno da su sve ponude prhvatljive, one su uvrštene u postupak „e – aukcije“.

Na aukciji je najpovoljniju ponudu od 13.900 KM bez PDV-a dao „Planet Soft“.

Nakon toga, „Autoputevi“ 15. juna donose odluku da se ova javna nabavka otkaže, a opravdanje su pokušali pronaći u prošlogodišnjem zaključku Vlade RS koja je tražila od svih institucija i javnih preduzeća da primjenjuju mjere štednje.

Zanimljivo je da je pomenuti zaključak Vlada RS donijela krajem prošle godine, a da u „Autoputevima“ tvrde da su ga dobili tek 11. maja ove godine.

Na odluku o otkazivanju javne nabavke „Planet Soft“ je uložio žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi BiH postavljajući pitanje da li su se „Autoputevi“ uopšte mogli pozvati na zaključak Vlade RS, i ako jesu, zbog čega to nisu uradili prije raspisivanja javne nabavke.

„Taj zaključak ugovorni organ je zaprimio prije pokretanja javne nabavke. Bez obzira na to pokrenuo je postupak i nastavio sa preduzimanjem niza radnji usmjerenih na sprovođenjE postupka javne nabavke, sa očiglednom namjerom da je sprovede sve do odabira najpovoljnijeg ponuđača koji bi bio ’prihvatljiv’ za ugovorni organ, jer je donošenjem ovakve odluke, očigledno da taj ponuđač nije žalitelj“, navodi u žalbi „Planet Soft“.

U ovoj kompaniji tvrde da sporna odluka „Autoputeva“ nameće niz pitanja, koja „upućuju, prije svega, na njenu neosnovanost, ali i na sumnju da je odgovorno lice počinilo krivično djelo zloupotreba položaja“.

„Autoputevi“: Nabavka poništena zbog nedostastka novca

S druge strane, u „Autoputevima“, na čijem se čelu nalazi Dušan Topić, pokušali su da se odbrane time „da je odluka o iznajmljivanju fotokopir aparata donesena još u martu prošle godine, ali da se sa tom nabavkom sačekalo zbog epidemiološke situacije izazvane virusom korona te da je ona pokrenuta 10. maja ove godine“.

Tvrde da im je Ministarstvo saobraćaja i veza RS tek 11. maja ove godine dostavilo zaključak Vlade RS od 10. decembra prošle godine kojim su propisane obaveze svih javnih preduzeća u pogledu mjera štednje.

Kažu da su od putarina dobili 100 miliona, te nisu u prilici da plate račun od 14 hiljada KM.

„Kod donošenja odluke ugovorni organ se vodio ne samo zaključcima Vlade RS, već prije svega činjenicom da je došlo do značajnih promjena u budžetu preduzeća, na koje nismo mogli uticati. Planom poslovanja za 2021. godinu prihod ovog preduzeća od putarine kao vrste indirektnog poreza planiran je u iznosu od 117 miliona KM. Međutim, ostvareni prihod po tom osnovu za prva dva kvartala iznosi za oko 14 odsto manje. Budući da je preduzeće ovu nabavku planiralo realizovati iz tih prihoda, u nedostatku potrebnih sredstava, donijelo je ovu odluku“, naveli su u „Autoputevima“ u odgovoru na žalbu.

Komisija: Ugovorni organ je naveo da je osigurao novac za nabavku, a ne da će ga osigurati

Međutim, opravdanja „Autoputeva“ nisu bila dovoljna Komisiji za razmatranje žalbi koja je ocijenila da je Jarićeva žalba osnovana.

„Poništava se odluka “Autoputeva RS“ o otkazivanju postupka javne nabavke, te se predmet vraća ugovornom organu na dalje postupanje“, navodi se u odluci Kancelarije.

U obrazloženju Kancelarija je navela da je sam ugovorni organ u odluci o pokretanju postupka javne nabavke naveo da su osigurali novac za ovu nabavku, a ne da će ga osigurati.

Sporno im je i pozivanje „Autoputeva“ na zaključak Vlade o mjerama štednje.

„Iako je ugovorni organ prije pokretanja postupka javne nabavke bio upoznat sa zaključcima Vlade RS, on je tek nakon rangiranja žalitelja na prvo mjesto i nakon preporuke Komisije za javne nabavke da sa žaliteljem zaključi ugovor, odlučio da otkaže postupak javne nabavke. Iz toga proizilazi da ne postoji razlog za otkazivanje ovog postupka i da ga ugovomi organ nezakonito pokušava okončati“, navodi se u obrazloženju Kancealrije.

„Autoputevima“ je naloženo i da „Planet Softu“ plate troškove žalbenog postupka.

Inače, Jarić je blizak DNS-u i potpredsjedniku SDS-a Milanu Radoviću, dok je Topić član Čubrilovićevog DEMOS-a.

Kadrovi DNS-a mahom su smjenjivani nakon posljednjih opštih izbora, a smjene su intenzivirane nakon što je ova stranka postala dio opozicije.

CAPITAL