Produžen rok za upis na Policijsku akademiju Banja Luka

Odlukom ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je produžen rok za prijem dokumenata za upis kadeta XXII klase policijske obuke i kadeta VIII klase policijske obuke za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice u Jedinici za policijsku obuku – Policijsku akademiju Banja Luka, po Кonkursu objavljenom u listu "Glas Srpske" od 10.03.2020. godine.

Rok za upis kadeta u obje navedene klase produžen je za 15 dana od dana objavljivanja ove Odluke u listu "Glas Srpske", koja je objavljena danas.

Podsjećamo da je konkursima predviđen upis 300 kadeta u XXII klasu Policijske akademije i 30 kadeta u VIII klasu Specijalne antiterorističke jedinice.
    
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sve opšte i posebne uslove koji su navedeni u konkursu, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Sa izabranim kandidatima – kadetima - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će zaključiti posebni ugovor o regulisanju međusobnih obaveza, kojim će se, između ostalog, kadeti obavezati da će po završetku osnovne policijske obuke obavljati poslove policijskog službenika najmanje pet godina u organizacionim jedinicama Ministarstva.

Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Uprave za policijsku obuku (www.education.muprs.org) i na brojeve telefona 051/333-649 ili 051/333-651.

Кandidati koji konkurišu i za kadeta VIII klase policijske obuke za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice i za kadeta XXII klase, potrebno je da ostvare uvid u "Obavještenje za kandidate za kadete XXII klase i za kadeta VIII klase SAJ" na internet stranici Uprave za policijsku obuku.

Prijavu na konkurse za kadete obje klase Policijske akademije kandidati mogu dostaviti zaključno sa 9. junom 2020 godine, nakon čega slijedi selekcija kandidata.

Tagovi: