Privreda nelikvidna, a „zaleđeno“ više od 100 miliona KM propalih banaka RS

Banka Srpske i Bobar banka, obje u stečaju, na svojim računima drže ukupno preko 100 miliona maraka koje su naplaćene kroz stečajni postupak.  Taj novac bi u vrijeme pandemije i pada poslovnih aktivnosti bio od velike pomoći mnogim povjeriocima, ali diobu koče brojni sporovi koji traju godinama, saznaje portal CAPITAL.

Podsjećamo, stečaj u “Bobar banci” je pokrenut početkom 2017. godine, da bi samo nekoliko mjeseci kasnije istim putem krenula i “Banka Srpske.  Iako je od tada prošlo više od tri godine, do danas nije održana niti jedna dioba pa se novac svakodnevno gomila na računima.

Sporovi teški 130 miliona maraka

U Advokatskoj kancelariji “Sajić” koja zastupa više povjerilaca u oba slučaja,  smatraju kako je najveći kočničar Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske koja kroz sudski postupak pokušava da izuzme sav kreditni portfolio koji je vezan za kredite koji su plasirani iz njihovih sredstava preko ovih banaka.

IRB pokušava izlučnim tužbama da izuzme portfolije iz stečajne mase u čemu neće uspjeti jer bi onda svako na taj način izvačio svoja potraživanja. Takve stvari su nerazumne, oni time pokušavaju da opravdaju sredstva koja su uložena pogrešno, zbog čega koče podjelu sredstava koja se nesporno mogu podijeliti”, kaže advokat Aleksandar Sajić.

Prema njegovim riječima i jedna i druga banka imaju stalne prihode i prilive zbog čega se bez ikakvih poteškoća može raspodjeliti najmanje 50 miliona maraka.

Ovo je teret i stečajnim upravncima koji sada imaju puno novca kojeg drže po komercijalnim bankama uz stalnu opasnost da mu neka od banka propadne. Siguran sam da bi i jedan i drugi bili sretni da raspodjele taj novac, što je u suštini i njihov zadatak”, zaključio je Sajić.

U IRB-u odbacuju optužbe i kažu da ne koče oni isplatu stečajne mase već mnogobrojne tužbe.

Dok se ne završe tužbe i drugi povjerioci usaglase, neće biti moguće isplatiti stečajnu masu. IRBRS je zainteresovan da do isplate dođe čim prije”, poručuju oni.

Podsjećamo, IRB je u ime fondova kojim upravlja podnio tužbe protiv “Banke Srpske” za preuzimanje kreditnog portfolija fondova.

Glavna rasprava u ovom predmetu završena je u septembru 2019. godine, te se čeka donošenje prvostepene presude od strane Okružnog privrednog suda Banjaluka.

Postupak za naknadu štete koju su fondovi pretrpjeli za vrijeme privremene uprave i priznavanje zateznih kamata obračunatih za period trajanja likvidacije je pravnosnažno okončan priznavanjem tužbenog zahtjeva fondova.

Kada je proces protiv “Bobar banke” u pitanju tek se očekuje zakazivanje pripremnog ročišta.

Kompletan tekst pročitajte na portalu CAPITAL: