Pogodnosti investitorima prostor za korupciju

Česte izmjene regulacionih planova, odloženo plaćanje budžetskih obaveza i finansiranje izrade planske dokumentacije od strane investitora su smišljeni način za koruptivne rednje.

To su tvrdnje Centra za humanu politiku, koji je zatraži od Vlade i Narodne skupštine RS da se stave van snage odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju kojim se omogućavaju česte izmjene regulacionih planova, odloženo plaćanje budžetskih obaveza i finansiranje izrade planske dokumentacije od strane investitora.

Prema stavovima CHP, takvim odredbama ozakonjuje se korupcija i pogoduje interesima građevinara, jer omogućuju česte, naručene i štetne izmjene regulacionih planova po zahtjevu investitora i odloženo plaćanje rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta na deset godina bez kamate.

- Zatražili smo i smjenu i krivičnu odgovornost ministra za prostorno uređenje u Vladi RS Srebrenke Golić zbog predlaganja koruptivnih zakonskih odredbi iz 2013. godine, neuspješnog pokušaja legalizacije bespravno izgrađenih objekata i urbicida – naveli su iz CHP.

Kažu i da je od Tužilaštva RS posebno zatraženo je da istraži krivičnu odgovornost dobojskih gradonačelnika, načelnika gradskog odjeljenja za prostorno uređenje i drugih zbog više desetina koruptivnih izmjena regulacionih planova, načina upisa, dodjele i formiranja građevinskih parcela i moguće vlasničke ili druge povezanosti predstavnika vlasti sa nekim građevinskim firmama.

- Poslednji primjer je izmjena regulacionog plana zbog gradnje poslovnog objekta na parceli na kojoj su bili dječije igralište, parking za stambene zgrade i zelenilo, koja je u proteklom periodu nekoliko puta cijepana i nezakonito dodijeljena za gradnju suprugu predsjednice Okružnog privrednog suda u Doboju, bratu prvog predsjednika dobojskog SDS i drugim – precizirano je u prijavi CHP republičkom tužilaštvu.

Lj. Đurić