Počeo projekat finansijske pismenosti u osiguranju

Agencija za osiguranje RS je, u saradnji sa partnerima, organizovala predavanje o finansijskoj pismenosti u osiguranju.

Predavanje je održano na Ekonomskom fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a učesnici su upoznati sa osnovama autoodgovornosti i osiguranja od nezgoda, osiguranja imovine i života, kao i o dobrovoljnom penzijskom osiguranju i njegovim prednostima.

Predavač Miloš Grujić je rekao da situacija na terenu ukazuje na veliki nedostatak znanja građana RS u ovoj oblasti.

Kao posljedica toga građani trpe velike štete u pogledu materijalne, zdravstvene i ekonomske sigurnosti.

- Situacija na terenu pokazuje da i odrasli i mlađi građani ne znaju kome da se obrate kada dođe do određenog problema - naveo je Grujić, koji je poručio građanima da na vrijeme osiguraju svoje zdravlje i imovinu.

Ekonomista Saša Grabovac je istakao, da su posljedice ovakve situacije sa nepoznavanjem elementarnih prednosti i nedostataka finansijskih proizvoda iz oblasti osiguranja, izuzetno težak ekonomski položaj građana kojima se dese štetni događaji. Istovremeno sa njima, trpi i cijelo društvo.

- Veliki broj građana nema ni približnu sliku o cijenama osiguranja, tako da se mnogi iznenade kada dobiju ponudu za osiguranje stana ili kuće u iznosu manjem od 100 KM. Isto tako, mnogi od onih koji su se osigurali, malo znaju o svojim pravima, kao i načinima njihovog ostvarivanja. U tom smislu, projekti koji se bave finansijskim opismenjavanjem građana su više nego dobro došli - rekao je Grabovac.

Agencija za osiguranje će održati još dvije radionice, a počele su i kampanje na tv stanicama, društvenim mrežama i portalima iz Republike Srpske.

nezavisne.com