Muzička škola "Markos Portugal" upisuje nove učenike

JU Osnovna muzička škola "Markos Portugal" Doboj organizuje evidentiranje učenika zainteresovanih za upis u pripremni i prvi razred u muzičkoj školi. Učenici II i III razreda osnovne škole se upisuju u pripremni razred, a učenici IV razreda osnovne škole u prvi razred u muzičkoj školi.

Moguće je upisati se na jedan od četiri odsjeka koja postoje u školi:

 • Harmonika
 • Violina
 • Klavir
 • Gitara.

Evidentiranje zainteresovanih učenika će se vršiti na sledeća dva načina:

 1. Slanjem e-maila sa svim potrebnim podacima na adresu [email protected]
 2. Na školski broj telefona 053/225-161 svaki dan od 8 do 12 časova

Neophodni podaci za prijavu i evidenciju su:

 1. ime i prezime učenika,
 2. datum i godina rođenja,
 3. razred koji će pohađati u osnovnoj školi u SLEDEĆOJ školskoj godini 2020/2021,
 4. broj telefona za kontakt,
 5. instrument koji učenik želi da svira,
 6. adresa.

Sekretar škole će evidentirati prijavu, i kad se stvore uslovi učenike ćemo pozvati na mali prijemni ispit.

Tagovi: