MojDoboj.info istražio "težinu" dobojske javne kase

Kao i kod ostalih 63 lokalnih zajednica u RS, budžetska kasa Doboja je poluprazna, ali je dosta bolja situacija kod rezervisanih sredstava za određene namjene i stvara privid da na računima poslovnih banaka Doboj ima pozamašna sredstva.

U istraživanju naš je portal došao do podataka da Grad Dpoboj ima ukupno 21 otvoren račun kod banaka ili posebne račune. Devet ih ima otvorenih kod Nove Banke Banja Luka, koja je u prethodnom periodu bila i banka kod koje su uglavnom podizana kreditna sredstva.

Iza nje, i po kreditiranju nakon provedenih tendera i sa tri otvorena računa, je NLB Banja Luka.

Otvoren račun Doboj ima i kod Unikredit banke Mostar za trezorsko poslovanje, kao i kod propale Banke Srpske.

Ostali su posebni računi, na kojima su ne baš pozamašna sredstva, tačnije, jedva nešto više od 100.000 maraka. To su računi za socijalnu zaštitu, eksproprijaciju zemljišta za groblje Šušnjari, a ponajčešče par desetina hiljada KM za određene projekte i obavljanje unutrašnjeg platnog prometa.

Značajnija sredstva kod poslovnih banaka su rezervisana tačno za određene namjene, kao što je 1,2 miliona maraka za eksprorijaciju zemljišta duž korita rijeke Bosne od Vile do mosta kod željezničke stanice za projekat zaštite od poplava. Određene su namjene i za sredstva koja stoje na računima od naknada za vode, šume, od podignutih kredita za sanaciju oštećenja od poplava, reintegraciju povratnika i drugo.

Od tri devizna računa, sa nešto više od 100.000 maraka jedino je račun kod banjalučke Nove banke, dok su ostala dva - prazna.

Međutim, ono što je najvažnije, Grad Doboj do sada nije imao većih problema sa isplatama plata službenicima, posebno onim koji rade u Gradskoj upravi, dok su određena kašnjenja bila jedino kod isplata u ustanovama, organizacijama ili preduzećima čiji je osnivač Grad.

Bez problema i po utvrđenoj dinamici “ćate” na vrijeme dobijaju i naknade za topli obrok i putne troškove.

INFORMISANJE

Ako se može govoriti o kašnjenju u isplatama, čini se da su jedino u isplatama plata u podređenom položaju zaposlenih u RTV Doboj. Iako u ovom samostalnom, ali od Grada ovisnom poslovnom subjektu nerado govore o tome, višemjesečna su bila kašnjenja u isplati plata.

Nezvanično, nedavno su se žalili da se nakupilo čak šest zarađenih, a neisplaćenih plata, ali se zvanični podaci koji bi potvrdili te informacije u Gradskoj upravi, kao ni u tom preduzeću nisu mogle dobiti.

SINDIKAT

Zaposleni u Gradskoj upravi, kao i u institucijama i organizacijama čiji je Grad osnivač do sada su bili u odvojenom Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi, koji je osnovan 2018. godine. Ta situacija bi se mogla promjeniti u srijedu kada će Sindikalna organizacija Grada raznmatrati i donijeti odluku o mogućoj promjeni, te se učlaniti u Sindikat uprave RS, u kojem tvrde da su reperezentativni sindikat za službenike i namještenike u RS.

Odnosno da je kod Ministarstva rada i socijalne zaštite registrovano da su sa nadležnim Ministarstvom uprave i samouprave zaključili Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave RS. Njegov predsjednik je Dobojlija Božo Marić.

Ljubinko Đurić