Marš za žrtve korupcije: Političari, dosta je borbe koja ostaje samo na riječima

Pozvaju se građani da se u ponedjeljak, 9. decembra, pridruže „Maršu za žrtve korupcije“ i pokažu političarima da je vrijeme njihove podrške borbi protiv korupcije, koja ostaje samo na riječima - isteklo.

„Marš za žrtve korupcije“ organizuju nevladine organizacije okupljene oko Antikorupcijske mreže "ACCOUNT" povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Cilj je ukazati na najveće korupcijske afere u BiH, predstaviti sve pokušaje nevladinih organizacija da se problem korupcije pokuša sistemski suzbiti i spriječiti i javno predstaviti zahtjeve u borbi protiv korupcije.

Marš počinje 9. decembra u 9 do 12 (11:51) u Sarajevu, okupljanjem ispred Vječne vatre u Sarajevu. Nastaviće se u 12:45 okupljanjem na Trgu BiH 1, ispred zgrade Parlamenta BiH.

Ž. J.