Industrijska proizvodnja u BiH u avgustu veća za 0,8 odsto

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u BiH u avgustu veća je za 0,8 odsto u odnosu na prethodni mjesec.

U avgustu ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, industrijska proizvodnja u BiH, kalendarski prilagođena, bilježi rast od 1,6 odsto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Proizvodnja kapitalnih proizvoda u avgustu veća je za 5,4 odsto u odnosu na jul, energije za 1,2 odsto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,9 odsto, intermedijarnih proizvoda za 0,8 odsto, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 9,1 odsto.

U avgustu, u odnosu na istim mjesec lani, proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 16,4 odsto, intermedijarnih proizvoda za 0,8 odsto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,3 odsto, dok je proizvodnja energije manja za jedan odsto, a trajnih proizvoda za široku potrošnju za 12,8 odsto.

Desezonirana industrijska proizvodnja u avgustu u poređenju sa julom veća je za sedam odsto u vađenju ruda i kamena, u prerađivačkoj industriji za 0,7 odsto, dok je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom manja za dva odsto.

U avgustu ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, bilježi rast u vađenju ruda i kamena za 5,3 odsto, u prerađivačkoj industriji za 1,7 odsto, dok je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom zabilježen pad za 3,9 odsto. 

capital.ba