I pojedine dobojske fakultetske dipolome pod upitnikom

Smanjeno interesovanje svršenih srednjoškolaca za upis na fakultete u RS zbog sve primamljivijih odlazaka u inostranstvo, uz faktor loše demografske slike, odrazilo se i na Doboj.

Amfiteatri su na početku ove akademske godine poluprazni. U dobojskim visokoškolskim ustanovama ne žele otvoreno pričati o značajno manjem broju studenata i jedino što otkrivaju jeste da je taj broj iz godine u godinu u opadanju.

Međutim, ono što ne mogu sakriti je činjenica da imaju problema i sa legalnim radom, jer je bilo i zvaničnih prozivanja da neke visokoškolske ustanove iz ovog grada izdaju diplome, a nemaju licencu za rad.

Prema istraživanju portala MojDoboj.info i informacijama iz nadležnog Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, Akreditaciju ima privatna Visoka poslovno tehnička škola, koja važi do 18. aprila iduće godine, kao i Saobraćajni fakultet pri Univerzitetu Istočno Sarajevo, koji je završio i postupak reakreditacije.

Nasuprot ovome, “Slobomir P Univerzitetu” u Doboju ove nedjelje istekla je akreditacija. On u svom sastavu ima  Fakultet za informacione tehnologije, Filološki fakultet, Fakultet za ekonomiju i menadžment, Pravni fakultet, Poresku akademiju i Akademiju umjetnosti. Iz ovog fakulteta su u decembru obavijestili da je započela druga faza reakreditacije kod Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova HEAA RS.

Ranije prozivana da radi bez licence, Visoka medicinska škola zdravstva više nije ni na spisku visokoškolskih ustanova koje su akreditovane, odnosno onih čija je akreditacija ili reakreditacija u toku. Poslednja osnovana, privatna visokoškolska ustanova u Doboju, i pored toga, na svojoj zvaničnoj internet stranici objavljuje raspored predavanja, kao i polaganja ispita.

Lj. ĐURIĆ