Borba brokera za kontrolu nad tržištem kapitala u Srpskoj

Centralni registar hartija od vrijednosti (CRHOV) pozitivno je poslovao u prošloj godini, a rad uprave dobio je pozitivno mišljenje revizora.

Međutim, to nije bilo dovoljno akcionarima, pa su na Skupštini u aprilu oborili izvještaj o poslovanju za 2023. godinu i izvještaj o radu uprave, a zatim to iskoristili kao povod da sazovu novu sjednicu 19. juna na kojoj planiraju da smijene Upravni odbor i  raspišu konkurs za imenovanje novih članova.

Prema saznanjima CAPITAL–a, iza svega stoji jedna brokerska kuća sa svojim preambicizonim direktorom koji želi da u potpunosti kontroliše tržište i na svim važnim pozicijama u sistemu postavi svoje ljude.

To im je već pošlo za rukom u Komisiji za hartije od vrijednosti RS gdje je dio kadrova pod njihovim uticajem, pa je na red došao Centralni registar hartija od vrijednosti.

Kao posljednju metu označili su Banjalučku berzu, sa kojom će, ako uspiju u svojoj namjeri, zatvoriti krug u kojem će se stvari ići u pravcu u kojem će oni određivati smjer.

Svojim lobiranjem oni su formirali većinu u skupštini akcionara CRHOV, gdje sada nastoje da se riješe aktuelne uprave kako bi na čelo ove institucije postavili onu koja njima odgovara.

Upravo ta većina donijela je na prošloj sjednici zaključak da se ide u smjenu i raspisivanje konkursa za izbor novih članova Upravnog odbora. Dio akcionara koji je ostao u manjini smatrao je da za to ne postoji bilo kakav osnov jer se u izvještaju o radu navodi da je u 2023. godini ostvarena neto dobit od 207.389 KM, a koja je ujedno veća od planirane.

Uprkos relativnoj stagnaciji na tržištu kapitala naročito u segmentu trgovanja akcijama uspjeli smo premašiti optimističan plan uz kontrolu ukupnih rashoda u zaista izazovnoj kriznoj godini koja je iza nas - kazao je na skupštini direktor registra Bratoljub Radulović.

Istakao je da je krajem godine završen i pušten u produkciju kapitalni projekat koji se ogleda u uvođenju web servisa za poslove obrade trgovine kojim se nakon 20 godina uvodi novi način razmjene podataka o trgovanju sa Berzom i članovima.

Predsjednik Upravnog odbora Zoran Babić kazao je da je odbor jednoglasno usvojio godišnji izvještaj, da su povećani prihodi i smanjeni rashodi, a da Registar uspješno posluje uprkos stanju na tržištu kapitala.

Po mišljenju revizora, dodao je on, finansijski izvještaji su urađeni na veoma profesionalan način te objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj društva, kao i rezultate poslovanja.

Revizor želi da pohvali stručnu službu i direktora na izuzetnoj saradnji i napominje da je nivo kvaliteta sastavljanja i prezentacije finansijskih izvještaja u kontinuitetu veoma visok - rekao je na skupštini Babić, a što je dokumentovano u zapisniku sa sjednice u posjedu CAPITAL–a.

Međutim, Tanji Telić koja se na Skupštini pojavila ispred Akcijskog fonda to nije bilo dovoljno, pa je inicirala proceduru oko smjene.

Naime, ona je kazala da su tokom diskusije akcionari iznijeli određene dileme u vezi sa poslovanjem društva, a da su podaci o poslovanju slični kao i prošle godine.

To je po njenoj ocjeni bilo dovoljno da se glasa negativno za izvještaj o poslovanju.

Generalno, protiv izvještaja o radu su glasali Akcijski fond, Nova banka, Atos bank, Monet broker i Naša banka. Za su glasali Eurobroker, Addiko bank, M broker i Bobar banka-u stečaju dok je predstavnik Banjalučke berze bio suzdržan.

Inače, u Centralnom registru već mjesecima traje procedura oko izbora novog direktora.

Naime, Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) nije dala saglasnost da se Bratoljubu Raduloviću obnovi mandat i da se ponovo imenuje za direktora zbog kako su naveli manjka transparentnosti u javnom konkursu, na kojoj ranije inače nisu insistirali.

Komisiji je zasmetalo što konkurs, pred internet stranice CRHOV, nije objavljen u dnevnim novinama koje izlaze na teritoriji Republike Srpske, iako to do sada nikada nije ni bila praksa, niti su u Komisiji to ranije tražili jer zakonom to nije striktno propisano.

Procedura je ponovljena, a prema saznanjima CAPITAL-a za ovu funkciju se javila četiri kandidata.

capital.ba

Tagovi: