Asfalt i u Aerodromu

Na red za rekonstrukciju dobojske putne infrastrukture došle su i Mala i Velika Bukovica, za što su u Gradskoj upravi izgleda odlučili na “odriješe kesu”.

Građevinske mašine su već u Maloj Bukovici, gdje je u nadzoru radova pred vikend bio i gradonačelnik Boris Jerinić.

"Obišao sam radove na dionici lokalnog puta u naselju Mala Bukovica, čiji završetak će omogućiti bolju saobraćajnu komunikaciju, ali i bezbjednije kretanje pješaka", rekao je Jerinić tim povodom.

Tender za širu lepezu radova na području Velike Bukovice je raspisan, procjenjena vrijednost radova je 260.913 maraka. Građevinska pereduzeća koja ispunjavaju propisane uslove za kvalifikaciju će svoje ponude davati do 20.jula, kada je i otvaranje prispjelih ponuda.

Među planiranim dionicama za asfaltiranje je i deset kraćih u naselju Aerodrom, a pored njih u planu su radovi i na dionicima skladište Proda–Omorika, Brđani–Ristića Gaj, Orašac-Ristića Gaj, put pored Male čitaonice, put Kuzmići, sanacija kritičnih tačaka na lokalnom putu od “Trgoprevoza” do regionalnog puta Rudanka–Stanari, te i drugi predviđeni pravci u ovoj mjesnoj zajednici.

Odgovorna lica građevinskih preduzeća koja dostave ponude dužna su u skladu sa članom 52 Zakona o javnim nabavkama pod moralnom i materijalnom krivičnom odgovornošću potpisati izjavu da nisu ponudili mito nijednom licu uključenom u proces javne nabavke, niti u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke. Da nisu dali, niti obećali dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, da nisu bili uključeni u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama, kao ni sudjelovali u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

IZJAVA

Davanjem “antikoruptivnih” izjava, ponuđači se izjašnjavaju da su svjesni krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Krivičnim zakonima BiH.

Ljubinko Đurić