Doboj: 29. redovna sjednica Skupštine grada zakazana za utorak – 14. juli

Dvadesetdeveta redovna sjednica Skupštine grada Doboj održaće se 14.07.2020. godine (utorak) u velikoj sali Skupštine grada Doboja, sa početkom u 10.00 časova. Kolegijum Skupštine za dvadesetdevetu redovnu sjednicu Skupštine Grada Doboj predlaže sljedeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa dvadesetosme redovne sjednice Skupštine Grada Doboj od 09.06.2020. godine,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje za izradu Regulacionog plana za izgradnju poslovnih objekata u Doboju,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana za izgradnju poslovnih objekata u Doboju,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa mjera i aktivnosti za utvrđivanje stanja i uređenja prostora za 2020-2021. godinu,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „Centar“ Doboj-revizija, blok 10,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „Srednjoškolski centar-Usora“ Doboj,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o sufinansiranju troškova biomedicinski potpomognute oplodnje za podršku pronatalitetnoj politici Grada Doboj,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje stambene jedinice u stambenom objektu u naselju „Poljice“ u KO Doboj,
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Doboj u KO Doboj,
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju investicionog projekta od posebnog interesa za Grad Doboj – izgradnja distributivnog cjevovoda na teritoriji Grada Doboj,
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje Sporazuma o saradnji pri implementaciji projekta „Budimo aktivni, sportom do zdravlja“,
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju komisije za davanje naziva ulica, trgova i javnih objekata na teritoriji Grada Doboj,
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Platforme za mir i Akcionog plana za implementaciju Platforme za mir 2020 – 2023. godine,
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Grada Doboj za period od 2021. do 2027.godine,
 15. Razmatranje prijedloga Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola na području Grada Doboj za školsku 2020. – 2021. godinu,
 16. Razmatranje prijedloga Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Doboja (SECAP), za period do 2030.godine,
 17. Razmatranje prijedloga Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Doboja 2020-2022. godina,
 18. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Centra za socijalni rad Doboj“ za 2019.godinu,
 19. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Centra za kulturu i obrazovanje Doboj“ za 2019. godinu,
 20. Razmatranje Izvještaja o radu Gradske razvojne agencije Doboj za 2019. godinu,
 21. Razmatranje Izvještaja o radu Turističke organizacije opštine Doboj za 2019. godinu,
 22. Razmatranje Izvještaja o radu Muzeja u Doboju za 2019. godinu,
 23. Razmatranje Izvještaja o radu Fondacije „Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“ – Doboj za 2019. godinu,
 24. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Regionalna deponija Doboj“ d.o.o za 2019. godinu,
 25. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i razvoj grada Doboj“ d.o.o za 2019. godinu,
 26. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća „RTV Doboj“ d.o.o za 2019. godinu,
 27. Razmatranje Izvještaja o radu Narodne biblioteke Doboj za 2019. godinu,
 28. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove ,,Sportsko-rekreacioni centar Preslica” Doboj za 2019. godinu,
 29. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Dom za starija lica Doboj“ Doboj za 2019. godinu,
 30. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Centar za dnevno zbrinjavanje djece i omladine“ Doboj za 2019. godinu, 31. Razmatranje Informacije o stanju transakcionog računa donatorskih sredstava za nabavku opreme i pomoć zdravstvenim ustanovama Grada Doboj na dan 06.07.2020. godine,
 31. Kadrovska rješenja,
 32. Odbornička pitanja.

Tagovi: